neve

Vuosikertomus 2018

Läsnä jokaisessa hetkessä luomassa menestystä pohjoiseen

Napapiirin Energia ja Vesi Oy (Neve) on lappilainen, Rovaniemen kaupungin omistama monialakonserni. Visiomme mukaan olemme matkalla kohti arktisen kiertotalouden älykästä ekosysteemiä. Palvelemme yli 60 000 paikallista asiakastamme sekä satojatuhansia matkailijoita. Missiomme mukaisesti olemme läsnä jokaisessa hetkessä luomassa menestystä pohjoiseen.

Palveluihimme kuuluvat sähkönsiirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja palvelut sekä myynti, infran palvelut, valokuituverkon rakentaminen ja palvelut, sähköisen liikenteen palvelut, digitaaliset palvelut ja kiertotalouden tuotteet.

Liikevaihtomme on 84 miljoonaa euroa. Henkilöstöömme kuuluu noin 170 ammattilaista, jotka panostavat osaamiseensa yli 800 vuosittaisen koulutuspäivän verran.

Talouden tulos

konsernihistorian paras

Polttolaitos katkaisee

lietteen haitta-aineiden kierron

Laajakaista-tuotteet

markkinoille -myös Kaapeli TV

Neven
tuella

tuhannet lapset ja nuoret harrastivat

talous

Historiamme paras taloudellinen tulos

Napapiirin Energia ja Vesi - konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 84,0 milj. euroa ollen edellisen vuoden tasolla. Konsernin liikevoitto oli 17,2 milj. euroa. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 10,4 milj. euroa, joka on 5,6 milj. euroa parempi kuin vuonna 2017. Konsernin hyvän taloudellisen tuloksen taustalla oli operatiivisen toiminnan tehostaminen ja sähkön tuotannon tukkusähkön hinnan nousu pohjoismaisessa sähköpörssissä. Energiantuotannosta lappilaisen biopolttoaineen osuus oli 52,6 % ja öljyn käytön osuus 0,5 % koko konsernin polttoainekäytöstä. Savukaasupesurilla tuotettiin hukkalämmöstä 21,6 % Rovaniemen kantaverkon kaukolämmön tarpeesta. Vuoden 2018 taloudellinen tulos on kaikkien aikojen paras konsernin historiassa.

LUE LISÄÄ
84
Liikevaihto milj. €
17,2
Liikevoitto milj. €
25,2
Investoinnit milj. €

Läsnä jokaisessa hetkessä

Kannamme huolen ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Neve kantaa vastuun niin ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Arktinen ja herkkä, puhdas ympäristö on meille mittaamattoman arvokas asia. Haluamme toimia sitä kunnioittaen ja siitä huolta pitäen. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001. Olemme kaikessa toiminnassamme tietoisia toiminnan ympäristönäkökohdista, ja jatkuvan kehittämisen periaattein parannamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja ehkäisemme ympäristön pilaantumista. Neve-konserni on läsnä tavalla tai toisella jokaisen rovaniemeläisen ja usean Lapin muunkin kunnan asukkaan arjessa. Pidämme huolta siitä, että elämisen, työntekemisen ja menestymisen perusedellytykset ovat kunnossa. Haluamme myös tukea tervellisä elämäntapoja ja auttaa niitä, jotka tukea tarvitsevat. Tämä näkyy muun muassa sponsorointiarvoissamme.

Lietteenpolttolaitos Alakorkaloon

Lietteenpolttolaitos katkaisee haitta-aineiden kierron

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallitus teki huhtikuussa 2018 investointipäätöksen Alakorkalon lietteenpolttolaitoksen rakentamisesta. Lietteenpolttolaitoksen polttoprosessissa katkaistaan lietteessä olevien haitta-aineiden, kuten mikromuovien sekä lääke- ja torjunta-aineiden kierto ekosysteemissä. Samalla saadaan talteen jätevesilietteessä olevat ravinneaineet, kuten fosfori. Prosessissa syntynyttä lämpöä voidaan käyttää kaukolämmön tuottamiseen. Alakorkalon lietteenpolttolaitos valittiin toukokuussa 2017 yhdeksi Suomen hallituksen kärkihankkeista ravinnekierrätyksen osalta. Hankkeelle myönnettiin Ympäristöministeriön tukea 1,27 milj. euroa.

Paikalliset polttoaineemme

Lämpöä ja sähköä lappilaisilla polttoaineilla

Energiantuotannosta lappilaisen biopolttoaineen osuus oli 52,6 % ja öljyn käytön osuus 0,5 % koko konsernin polttoainekäytöstä. Savukaasupesurilla tuotettiin hukkalämmöstä 21,6 % Rovaniemen kantaverkon kaukolämmön tarpeesta.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ssä on tehty viime vuosina toimenpiteitä erityisesti öljyn käytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Nykyään öljyn käyttö on hyvin vähäistä ja sitä käytetään vain käynnistys- ja varapolttoaineena. Myös biopolttoaineiden osuus polttoaineista on kasvanut.

Sponsorointimme

Tuhannet lapset harrastivat tuellamme

Vuonna 2018 Neve sponsoroi useiden yhdistysten ja tapahtumajärjestäjien toimintaa. Panostamme sponsoroinnissamme erityisesti toiminta-alueemme lasten ja nuorten harrastus- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Pidämme tärkeänä, että harrastusyhteisöille osoittamamme tuki näkyy nimenomaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantumisena sekä harrastuskustannusten pienenemisenä. Tavoitteena on, että tukemme avulla mahdollisimman monella lappilaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus haluamaansa harrastukseen ilman taloudellisia esteitä.

Puhtaampi Kemijoki

Parempi jätevedenkäsittely – puhtaampi Kemijoki

Alakorkalon jätevedenpuhdistamon alueella käynnistyi isot investoinnit jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja lietteenpolttolaitoksen rakentamisen myötä. Tehostunut jätevedenkäsittely vähentää Kemijoen kuormitusta.

Puhdistamon laajennuksen yhteydessä koko puhdistusprosessi muutettiin nelilinjaiseksi uusilla ilmastus- ja jälkiselkeytysaltailla. Lisäksi fosforin poistoa jätevedestä tehostettiin hiekkasuodatuksen rinnalle rakennettavalla kiekkosuodatuksella. Laajennuksen jälkeen puhdistamolla pystytään vastaamaan paremmin poikkeustilanteisiin ja kiristyviin lupavaatimuksiin. Puhdistamon laajennus on ensimmäinen vaihe Alakorkalon jätevedenpuhdistamon pitkän tähtäimen suunnitelmaa.

Tuotteet

Luomme menestystä pohjoiseen

Tuotteidemme sekä palveluidemme määrä ja laatu on kehittynyt huikeasti viime vuosien aikana. Vuosi 2018 ei ollut poikkeus. Perinteisen energiayhtiön olemus karisi viimeistään nyt. Olemme arktisen kiertotalouden monialakonserni, joka on läsnä jokaisessa hetkessä luomassa menestystä pohjoiseen. Vuonna 2018 palveluihimme kuuluivat sähkönsiirto, vesihuolto, kaukolämmön tuotanto ja palvelut sekä myynti, infran palvelut, valokuituverkon rakentaminen ja palvelut, sähköisen liikenteen palvelut, digitaaliset palvelut ja kiertotalouden tuotteet.

LUE LISÄÄ
Valokuitu

Omilla laajakaistatuotteilla markkinakysynnän kimppuun

Vuosi 2018 jää Napapiirin Kuituverkot Oy:n historiaan varmasti yhtenä merkittävimmistä vuosista. Vuoden aikana aloitettiin oma teleoperaattoritoiminta ja omaa kuituverkkoa rakennettiin ensimmäistä kertaa laajasti myös yhteisrakentamiskohteiden ulkopuolella. Näiden rinnalla yhtiön tuotteet ja niiden hinnoittelu kokivat suuret muutokset, kun palvelutuotteiden salkku laitettiin käytännössä kokonaan uusiksi ja myynnin kärjeksi nostettiin omat laajakaistatuotteet. Näiden lisäksi ja selkeään markkinakysyntään vastaamiseksi, tuotiin markkinoille myös oma kaapeli TV-palvelu – Loisto TV.

Kaukolämpö

Lähes 3000 asiakasta käyttää lähellä tuotettua lämpöä

Vuonna 2018 kaukolämmön hintaan ei tullut muutoksia. Kaukolämmön hinta on pysynyt samana nyt kolme vuotta ja vuoden 2018 lopulla päätettiin, että hinta pysyy ennallaan myös vuonna 2019. Kaukolämpöön liitettiin Rovaniemen yhtenäisverkon alueella 19 uutta liittyjää. Vuoden lopulla konsernin yhtiöissä kaukolämpöasiakkaita oli 2 869. Rovaniemen lisäksi Nevellä on kaukolämpöasiakkaita Kolarin Ylläsjärven alueella, Kolarin Lämpö Oy:n alueella Kolarin kuntakeskuksessa ja Savukosken Lämpö Oy:n alueella. Kaukolämmön liittymisteho kasvoi 1,6, MW.
Kaukolämpömme tuotetaan lappilaisilla polttoaineilla - puulla ja turpeella - ja öljyä käytettiin polttoaineena vain 0,5 %.

Vesi

Huippulaadukasta ja edullista vettä

Rovaniemellä hanoista saadaan raikasta, pehmeää pohjavettä. Jatkuvalla laadunvalvonnalla varmistamme, että vesi on puhdasta ja laadukasta. Hanavesi on paitsi laadukasta, myös edullista. Puolen litran vesipullon täyttäminen maksaa vain 0,1 senttiä. Kymmenen litran ämpärin saa täyteen 2 sentillä.
Rovaniemen vesihuollon yhtiöittämisen myötä investoimme toimintavarmuuden ja laadun parantamiseksi kaksinkertaistamalla investointimäärät kolmessa vuodessa. Aiempien vuosikymmenten korjausvelan kattamisessa riittää tekemistä tulevaisuudessa.

Aurinkosähkö

Aurinko on elämän voima

Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä pohjoismaiden johtava aurinkosähköasiantuntija Naps Solar Systems Oy solmivat keväällä yhteistyösopimuksen aurinkovoimaloiden toimittamisesta Pohjois-Suomen alueella kuluttaja- ja yritysasiakkaille.

Aurinkosähkö tukee yhtiön strategian painopistealueita kiertotaloutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä. Neve - Aurinkosähköjärjestelmiä jälleenmyydään avaimet käteen asennettuna tai vaihtoehtoisesti laitteistoina.

Aurinkovoimala on kestävä investointi tulevaisuuteen. Kotiin ja mökille tarkoitetuissa älykkäissä aurinkovoimaloissa paneelit tuottavat puhdasta sähköä taatusti myös seuraavat vuosikymmenet. Neven aurinkosähköjärjestelmä on helppokäyttöinen, huoltovapaa, vaivaton ja koko sovitettu käyttötarpeeseen.

Yhteistyö

Neve toimittaa DASin puukerrostaloon tulevaisuuden ekologisia ratkaisuja

Neve ja Domus Arctica -säätiö solmivat heinäkuussa 2018 puitesopimuksen, jonka myötä Neve toimittaa uuteen DASin puukerrostaloon useita nykyaikaisia ja innovatiivisia, ekologisuutta parantavia ratkaisuja. Domus Arctica -säätiö (DAS) rakennuttaa Rovaniemelle Yliopistonkadulle elokuuhun 2019 mennessä 8-kerroksisen CLT-runkorakenteisen DAS Kelo -opiskelijakerrostalon.

LUE LISÄÄ

Toimitusjohtajan katsaus

Muutoksia toimintaympäristössä

Energia- ja vesitoimialan toimintaympäristössä on havaittavissa monen tasoisia muutoksia. Sähkömyyntiliiketoiminnassa on viime vuosien aikana korostunut konsolidoitumisen tarve, jolla luodaan parempia menestymisen edellytyksiä markkinoilla alati tiukkenevassa hintakilpailussa ja digitaalisten kanavien kehittämisessä. Lappilaiset Energiapolarin omistajat päättivät yhdistää sähkönmyyntiliiketoiminnan kainuulaisen Loiste Oy:n kanssa. Voimavarojen yhdistämisellä tavoitellaan sähkömarkkinoille aiempaa vahvempaa toimijaa. Tämän järjestelyn myötä ja Loiste-kumppanin kanssa voimme kasvattaa liiketoimintaa ja osaamisen yhdistämisellä varmistaa uusien palveluiden kehittämisen asiakkaille koko Suomen alueella. Loiste- konsernin omistavat Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta.

LUE LISÄÄ

Henkilöstö

Työturvallisuutta, koulutusta ja työhyvinvointia

Yhtenä keskeisenä tavoitteena kuluneelle vuodelle oli työturvallisuuden parantaminen kaikissa liiketoiminnoissa. Asetimme yhteiseksi tavoitteeksi työturvallisuushavaintojen määrän tuntuvan lisäämisen ja tavoittelimme tapaturmatonta toimintavuotta. Tavoitteena on luoda ja ylläpitää työkulttuuria, jossa työturvallisuus ja sen tinkimätön noudattaminen koetaan osana hyvää ammattitaitoa. Lisäksi tavoitteena on, että jokainen tunnistaa työympäristössään olevat vaarat ja riskit ja raportoi niistä vastuullisesti. Konsernissa on vuosien ajan kannustettu henkilöstöä opiskeluun sekä sitä kautta itsensä kehittämiseen. Pyrkimyksenä on tarjota jokaiselle tehtävä, jossa henkilön osaaminen ja motivaatio tulevat tehokkaasti työyhteisön hyväksi. Vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä laski hieman edelliseen vuoteen nähden ja oli noin 203,4 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä nousi hieman koko konsernissa edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 49 vuotta.

LUE LISÄÄ
1000
Ennaltaehkäisevää havaintoa
0
Tapaturmataajuus emoyhtiössä
913
Henkilöstön koulutuspäivät