Uutta ajattelua ja työkaluja viestintään

Tulosta sivu

Vuosi 2018 alkoi viestinnällisesti uusilla välineillä ja ympäristöillä kun otimme käyttöön SharePointiin perustuvan uuden Nitro-intran. Samalla aloiteltiin myös O365 viestintäympäristön käyttö. Uusina viestintävälineinä oli muun muassa Teams-ympäristö sekä Yammer. Käytön lisääntyessä huomattiin, että tarvitaan ohjeistusta, koulutusta ja pelisäännöt. Kesällä alkoikin Pelikirjan luomiseen tähtäävä projekti, jota luotsasi tietohallinto.

Strategian päivittäminen vuodenvaihteessa suuntasi painopistettä asiakaskokemukseen ja asiakas nousi keskiöön. Tämän vuoksi tilattiin mainetutkimus ja tehtiin asiakasarkkitehtuurityö, jolla selvitettiin ja selvennettiin asiakkaidemme tarpeita ja sitä, miten voisimme niihin vastata. 

Tämä asiakaslähtöinen ajattelu näkyi selkeästi uuden Neve.fi -sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa. Palvelumme jaoteltiin asiakassegmentteihin rakentajalle, asukkaalle, yrityksille ja asuntoyhtiöille aikaisemman tuotekategorisoinnin sijaan.

Kevättalvella aloitettiin kriisiviestintätyö. Jo keväällä kuulimme, että myös Rovaniemen kaupunki on aloittanut kriisiviestintätyön. Koskapa varsinkin isot kriisimme koskettavat myös kaupungin muita toimijoita, oli järkevintä lähteä mukaan tähän työhön. Oman suunnitelmamme huomattiin olevan varsin pätevä ja yhtenevä kaupungin suunnitelmaluonnosten kanssa. Kaupungin kriisiviestintäsuunnitelman on määrä olla valmis kevättalvella 2019.

Ensimmäisen kerran vuonna 2018 kriisiviestintää päästiin testaamaan kun Katajarannassa rikkoontui jätevesiputki. Teams-ympäristössä koordinoitu rinnakkainen kriisin tilannekuvan ja kriisiviestinnän tilannekuvan ylläpito osoitti toimivuutensa. Tieto kulki hienosti niin sisäisesti kuin ulkoisestikin ja huhujen sekä väärien tietojen leviäminen oli hyvin vähäistä.

Sosiaalinen media näytti monessa yhteydessä voimansa. Varsinkin häiriöistä ja keskeytyksistä viestintään ihmiset tuntuivat olevan tyytyväisiä. Sosiaalisessa mediassa hyödynnettiin paitsi omia kanavia, myös muita kanavia. Esimerkiksi Rovaniemen kaupungin Facebook on ollut hyvänä tukena viestinnässämme, samoin Puskaradio Rovaniemi.

Sähköisten kanavien lisäksi asiakkaiden kanssa viestittiin myös kasvotusten tiedotustilaisuuksissa, messuilla ja muissa tapahtumissa. Naamatusten kohtaaminen on edelleen viestinnän peruspilari, jota ei saa digitalisaation huumassa unohtaa.