Tulevaisuuden ekologisia ratkaisuja DASin puukerrostaloon

daskelo

 

Puukerrostalo tarjoaa opiskelijoille energiataloudellisia, kysyntää vastaavia, yhteisöllisiä ja ekologisia asumisratkaisuja. Alueen kaavoituksen lähtökohtana on Rovaniemen kaupungin kiertotalousstrategia, kestävän kehityksen periaatteet, digitalisaation tuomat innovaatiot ja vaihtoehtoiset energiantuottamislähteet. Napapiirin Energia ja Vesi Oy toimittaa kerrostaloon useita nykyaikaisia järjestelmiä ja palveluita, joilla näitä tavoitteita kohti päästään.

Neven toimittamat palvelut ja tekniikka auttavat asukkaita muun muassa havainnoimaan miten omat kulutustottumukset vaikuttavat energian ja veden käyttöön sekä tätä kautta asumiskustannuksiin. Veden sekä lämmön käytön ekologisuutta parannetaan asentamalla taloon etäluettavat huoneistokohtaiset kylmä- ja lämminvesimittarit, hybridivaihdin ja etäseurantajärjestelmä käyttöveden esilämmitykseen jätevedellä. Hybridivaihtimen avulla saadaan talteen jätevedessä oleva lämpö, joka käytetään hyväksi talon lämmityksessä. Päälämmitysmuotona puukerrostalossa on paikallisella polttoaineella tuotettu kaukolämpö. Sähköstä osa tuotetaan talon omalla aurinkosähköjärjestelmällä, jonka lisäksi rakennukseen tulee myös sähkövarastojärjestelmä.

Ekologista liikkumista sekä yhteisöllisyyttä tuetaan sähköautojen älykkäällä julkisella latauspalvelulla. Pysäköintialueelle tulee pysäköintipaikkoja sähköajoneuvojen julkista latauspalvelua varten. Neve ja DAS aloittavat myös yhteisen selvityksen, jonka perusteella päätetään talon asukkaiden käyttöön mahdollisesti tulevan yhteiskäyttöautopalvelun hankinnasta. DAS on hankkinut myös polkupyöriä asukkaiden yhteiskäyttöön.

- Keloon toimittamamme ratkaisut ja yhteistyö DASin kanssa toteuttavat hienosti uutta strategiaamme. Aiemmin toimintamme on painottunut kiinteistön ulkopuolelle ja olemme palvelleet kiinteistöjen omistajia. Nyt haluamme tarjota osaamistamme ja nykyaikaisia palveluitamme yhä enemmän myös loppukäyttäjälle, asukkaalle itselleen, kertoo Neven toimitusjohtaja Kristian Gullsten.

Myös Domus Arctica -säätiön toiminnanjohtaja Kirsti Saviaro on Gullstenin tavoin hyvin tyytyväinen yhteistyöhön.

-  Juuri yhteistyö DASin ja ja Neven välillä mahdollistaa tällaisten tulevaisuuden tarpeita ennakoivien ratkaisujen kehittämisen. Lisäksi Lapin Ammattikorkeakoulun tutkimustyö on tärkeässä roolissa tässä projektissa, toteaa Saviaro.

Puukerrostaloon tuleva sähkövarastojärjestelmä on osa valtakunnallista Hajautetut energiavarastot -kärkihanketta. Sähköajoneuvojen älykäs julkinen latauspalvelu taas on osa hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta. Tulevaisuuteen tähtäävien innovatiivisten asumisratkaisujen ohessa Saviaro painottaa myös hyvän asumisen peruslähtökohtia.

-  Ekologisuuden ja yhteisöllisyyden ohella tärkeimpinä tavoitteina on tehdä puukerrostalostamme terveellinen, turvallinen ja mukava asuinympäristö, sanoo Saviaro.

daskelo2