infra

Napapiirin Infra keskittyy vesihuoltoon

Tulosta sivu

Napapiirin Infra Oy tuotti katujen, vesihuollon, virkistys-, liikunta ja puistoalueiden sekä liikennealueiden rakentamisen, kunnossapidon ja ylläpidon palveluja Rovaniemen kaupungille. Vesihuollon kunnossapidon ja käynnissäpidon palveluja yhtiö tuotti Napapiirin Vesi Oy:lle. Vuosi 2018 oli yhtiön viimeinen inhouse-järjestelyyn perustuva toimintavuosi Rovaniemen kaupungin kanssa. Järjestelyn päättymisen johdosta Rovaniemen kaupunki kilpailutti katujen kunnossapidon, puistojen ja liikuntapaikkojen sekä talvireittien alueurakkansa loppuvuodesta 2018. Napapiirin Infra Oy ei menestynyt näissä tarjouskilpailussa.

Toimintavuoden merkittävin tapahtuma oli YT-menettelyn käynnistyminen. Menettely koski yhtiön kaikkia liiketoimintoja ja koko henkilöstöä. Yhtiö lopetti liikennealueiden kunnossapitoa ja ympäristöpalveluja koskevat liiketoimintansa. Yhtiössä päätettiin keskittyä jatkossa vesihuollon liiketoimintaan. Yhtiön palveluksesta irtisanottiin yhteensä 53 henkilöä, 4 henkilö siirtyi emoyhtiön palvelukseen ja 5 henkilön kanssa sovittiin eläköitymisjärjestelyistä.

Yhtiö keskittyy tulevina vuosinaan vesihuoltopalvelujen tuottamiseen ja kehittää niitä edelleen kilpailukykyisiksi avointa kilpailua ajatellen. Yhtiö toimii kaupallisena yhtiönä, ja se tarjoaa palvelujaan kaikille maakunnan vesihuoltolaitoksille. Yhtiön strategisia kehittämiskohteita ovat myyntiin ja markkinointiin sekä Infra Oy:n brändin kohottamiseen liittyvät toimenpiteet, henkilökunnan hyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä asioita unohtamatta.