sulku

Vesihuoltoverkoston kehityshankkeet - asiakas keskiössä

Tulosta sivu

Rovaniemen kaupunki ja Neve ovat käynnistäneet selvitystyön hulevesien hallinnan vastuiden jakamisen parhaan vaihtoehdon löytämiseksi. Hulevesien hallintamallin selvitystyössä otetaan huomioon eri ratkaisumallien taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset. 

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutosten myötä vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla osoitettiin kunnille. Tällä hetkellä Rovaniemellä Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n (Neve) tytäryhtiö Napapiirin Vesi Oy (Nave) huolehtii huleveden viemäröinnistä ja kaupunki muusta huleveden hallinnasta. Kaupunki maksaa yhtiölle korvausta yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä. Selvitystyössä osoitetaan lainsäädännön mukaiset mahdolliset maksumekanismit ja esitetään käyttöönotettavaksi Rovaniemelle selkeä maksurakennemalli.

Vuoden 2018 aikana aloitettiin pilottihankkeet vesimittareiden etäluennoista. Siqfox verkossa toimivia mittareita asennettiin noin 100 kpl ympäri toiminta-aluetta. Pilottihankkeita tullaan jatkamaan vuonna 2019 LoRa verkossa toimivilla mittareilla ja sähkö-/vesimittareiden yhteisluennan piloteilla.

Vesihuoltoverkoston kehityshankkeilla helpotetaan myös asiakkaiden arkea. Etäluettavan mittarin käyttöönoton myötä asiakkaan ei tarvitse erikseen ilmoittaa mittarilukemaa laskutusta varten. Hulevesien hallintamallin selvitystyön johdosta vastuut ja laskutus huleveden ja muun vesihuollon osalta selkiytyy asiakkaalle.

Vesiliiketoiminnasta vastaavan Napapiirin Vesi Oy:n investoinnit olivat kaikkiaan 10,6 milj. euroa.

- Rovaniemen vesihuollon yhtiöittämisen myötä olemme investoineet toimintavarmuuden ja laadun parantamiseksi kaksinkertaistamalla investointimäärät kolmessa vuodessa. Aiempien vuosikymmenten korjausvelan kattamisessa riittää tekemistä tulevaisuudessa, summaa konsernin toimitusjohtaja Kristian Gullsten.

Stream Lapland Material Bank Eeva Makinen s

(kuva: Lapin materiaalipankki, Eeva Mäkinen)