Henkilöstön määrä ja rakenne

Tulosta sivu

Napapiirin Energia ja Vesi –konsernin liiketoimintakokonaisuus muuttui vuoden 2018 alussa. Sähköverkkourakointi siirtyi Ellappi Oy:lle ja vesihuoltourakointi osaksi Napapiirin Infra Oy:tä. Näistä liiketoimintamuutoksista johtuen henkilöstömäärä lähti lievää laskuun verrattuna edelliseen vuoteen.

Henkilöstömäärän kehitys 2008 - 2018

 

Työsuhteisia oli vuoden 2018 lopussa 177 henkilöä. Vakituisia toimihenkilöitä heistä oli 93 ja työntekijöitä 71. Vakituisista 78 oli Infran palveluksessa. Heidän lisäkseen määräaikaisessa työsuhteessa oli yhteensä 13 henkilöä, joista 4 oli Infran palveluksessa.

Vuoden aikana koko konsernissa päättyi 13 vakinaista työsuhdetta, joista Infrassa 9 ja emoyhtiössä 4. Eläkkeelle jääneitä näistä oli 4.

Infran yhteistoimintamenettelyn seurauksena irtisanottiin 53 henkilöä, joiden irtisanomisajat päättyvät pääsääntöisesti vuoden 2019 puolella. 

Vuoden keskimääräinen henkilöstömäärä laski hieman edelliseen vuoteen nähden ja oli noin 203,4 henkilöä. Projekti- ja kausityöntekijöitä oli konsernissa vuoden aikana keskimäärin 64 henkilöä.  Naisten osuus vuoden lopun henkilöstöstä oli noin 16 %.

Henkilöstön keski-ikä nousi hieman koko konsernissa edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 49 vuotta.  Emoyhtiössä henkilöstön keski-ikä on 44,5 vuotta ja Infrassa 55,8 vuotta.   

Henkilöstö ja hyvinvointi