ict

ICT:n uusi palvelumalli

Tulosta sivu

Vuoden aikana muotoilimme sisäisen ICT-toiminnan uuteen muotoon. Toimme selkeämmin esille perinteisemmät ICT-palvelut ja ICT:n hyvän hallintotavan. Samaan aikaan kilpailutimme toimintojamme siten, että oma henkilöstömme pystyy entistä paremmin vastaamaan monimutkaistuvan tietotyön hallinnan haasteisiin ja varmistamaan liiketoimintojen mukana olemisen kiihtyvästi kehittyvässä digitalisaation ekosysteemeissä.

Satsasimme kyberturvaan ja sen kehittämiseen eri tavoilla. GDPR astui voimaan ja teimme valmistelevia toimenpiteitä vaatimustenmukaisuuden täyttämiseksi. GDPR luo hyvän pohjan henkilötietojen käsittelyn eettisillekin periaatteille, ja meidän oli hyvä todeta olevamme jo lähtökohtaisestikin oikealla suunnalla. Tietoisuutemme toimintamme nykytilasta myös kyberturvan muiden osa-alueiden osalta kehittyi muun muassa eri teknologisten toimenpiteiden ja kyberturvan hallinnan rakenteiden kehittämisen myötä.