putkella2

Pienet päästöt ja tehokas toiminta - luonto kiittää!

Tulosta sivu

  

Konsernin päästöt 2018

 kokokonserninpaastot2

Kuvassa on esitetty koko konsernin päästöt vuosina 2010 – 2018. Päästökauppaan kuuluvien laitosten CO2-päästöt ovat vähentyneet vuoteen 2017 asti. Vuonna 2018 päästökauppaan kuuluvien laitosten CO2 päästöt olivat 114 342 tCO2 ja päästöt kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Tämä CO2-päästötason nousu johtuu turpeen osuuden kasvusta v. 2017 verrattuna. Vuonna 2019 biopolttoaineiden osuutta on tarkoitus kasvattaa, mikä ennakoi CO2-päästöjen vähenemistä (polttoainekuva).
 
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ssä on tehty viime vuosina toimenpiteitä erityisesti öljyn käytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Alla olevassa kuvassa on esitetty konsernin polttoainejakauma energiantuotannossa. Nykyään öljyn käyttö on hyvin vähäistä ja sitä käytetään vain käynnistys- ja varapolttoaineena. Myös biopolttoaineiden osuus polttoaineista on kasvanut.

polttoaineet2

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Suosiolan päästöt vuosina 2010-2018 sekä lämmön ja sähkön tuotannon kehittyminen. Päästölaskennassa on huomioitu voimakattila, vesikattila sekä öljykattila.

 

Suosiolan päästöt 2018