paiste3

Parempi jätevedenkäsittely – puhtaampi Kemijoki

Tulosta sivu

uusi jalkiselkeytysallasAlakorkalon jätevedenpuhdistamon alueella käynnistyi isot investoinnit jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja lietteenpolttolaitoksen rakentamisen myötä. Tehostunut jätevedenkäsittely vähentää Kemijoen kuormitusta.

Puhdistamon laajennuksen yhteydessä koko puhdistusprosessi muutettiin nelilinjaiseksi uusilla ilmastus- ja jälkiselkeytysaltailla. Lisäksi fosforin poistoa jätevedestä tehostettiin hiekkasuodatuksen rinnalle rakennettavalla kiekkosuodatuksella. Laajennuksen jälkeen puhdistamolla pystytään vastaamaan paremmin poikkeustilanteisiin ja kiristyviin lupavaatimuksiin. Puhdistamon laajennus on ensimmäinen vaihe Alakorkalon jätevedenpuhdistamon pitkän tähtäimen suunnitelmaa.