polttolaitos

Haitta-aineet pois kierrosta lietteenpoltolla

Tulosta sivu

paku1

Jätevesi ja jätevesiliete sisältää monia haitta-aineita, jotka eivät poistu jätevedenpuhdistamolla. Haitta-aineiden kierron katkaisemiseksi jätevesilietteen käsittelymenetelmäksi valittiin lietteen terminen käsittely, PAKU-teknologia.

Polttoprosessissa katkaistaan lietteessä olevien haitta-aineiden, kuten mikromuovien sekä lääke- ja torjunta-aineiden kierto ekosysteemissä. Samalla saadaan talteen jätevesilietteessä olevat ravinneaineet, kuten fosfori. Prosessissa syntynyttä lämpöä voidaan käyttää kaukolämmön tuottamiseen.  

Lietteenpolttolaitos on ensimmäinen täyden mittakaavan PAKU-teknologian laitos maailmassa ja se valittiin yhdeksi hallituksen kärkihankkeista ravinteiden kierrätykseen liittyen. Ympäristöministeriö myönsi hankkeelle 1,27 M€ kärkihanketukea. 

Projektit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pöyryn Finland Oy:n kanssa. Pöyry on suunnitellut jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja Kari Pellikka Pöyryltä toimii molemmissa projekteissa NEVEn ulkoisena projektipäällikkönä. Karin sanoin: ”Kaksi täysin erilaista, mielenkiintoista projektia; Toisessa luodaan uutta ja toisessa käytetään koettua tekniikkaa.”   Endev Oy projektipäällikkö Markus Larkimon kommentit lietteenpolttolaitoksesta. ”NEVE tarjoaa PAKU-tekniikan pilotoinnille kokonaisvaltaiset puitteet; saamme hyötykäyttöön niin jätevesien energian kuin ravinteetkin”.