Ympäristössä tapahtuu

Tulosta sivu

Katajarannan jätevesivuoto
jatevesivuoto

Napapiirin Infran työtekijä havaitsi ison jätevesivuodon Katajarannalla 28.11.2018 tarkastuskierroksen yhteydessä. Iso kivi oli rikkonut paineviemärin ja jätevesi ehti valua suoraan Kemijokeen noin neljän päivän ajan ennen vuodon havaitsemista. Jätevettä vuosi Kemijokeen arviolta 16 000 m3. Napapiirin Infran työntekijät aloittivat korjaavat työt viipymättä ja saivat vuodon korjattua vielä saman päivän aikana haastavasta sijainnista riippumatta.

Alakorkalon jätevedenpuhdistamon öljykattilat

Alakorkalon jätevedenpuhdistamon energiantarve on tuotettu vuoden 2015 loppupuolelle asti öljykattiloilla. Napapiirin Veden ja Rovaniemen Energian yhdistymisen jälkeen puhdistamolle siirrettiin Ojanperän lämpökeskuksen pellettikattila vuoden 2015 loppupuolella, kun alue liitettiin kantaverkkoon ja lämpökeskus purettiin. Öljynkulutus jätevedenpuhdistamolla on laskenut merkittävästi pellettikattilan käyttöönoton jälkeen, ja vuonna 2018 öljyä ei käytetty enää lainkaan. Alakorkalon jätevedenpuhdistamo liitetään kantaverkkoon vuonna 2019 ja lietteenpolttolaitos alkaa tuottaa kaukolämpöä sekä jätevedenpuhdistamon tarpeisiin että kantaverkkoon tulevina vuosina.  oljynkaytto

Kiertotalouspuisto-hanke

Suunnitelma kiertotalouspuiston rakentamisesta Alakorkalon alueelle aloitettiin vuonna 2018. Napapiirin kiertotalouspuisto tulisi toimimaan lappilaisten materiaalivirtojen ja toimijayritysten välisenä palvelualustana ja sen tarkoituksena on kiertotalouden ja ympäristöliiketoiminnan alan toimijoiden ja yritysten sijoittuminen keskitetysti samalle alueelle. Napapiirin kiertotalouspuiston toiminta tulee perustumaan teollisiin symbiooseihin, joissa toisen organisaation jäte tai tuotannon sivuvirta muuttuu kustannuserästä arvokkaaksi tuotannon tekijäksi toisessa yrityksessä. Kiertotalouspuisto toteutetaan yhteishankkeena Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n, Napapiirin Residuum Oy:n ja Rovaniemen Kehityksen kanssa.
kiertotalouspuisto